« Je sais tes oeuvres : tu n’es ni froid ni bouillant. Que n’es-tu froid ou bouillant ! »
Ap 3, 15